fitrabbit Functional Drinks Onlineshop

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Geldigheid en aanbieder
§ 2 Sluiting van de overeenkomst
§ 3 Prijzen
§ 4 Verzendkosten
§ 5 Leveringsvoorwaarden
§ 6 Betalingsvoorwaarden
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
§ 8 Herroepingsclausule
§ 9 Transportschade
§ 10 Garantie
§ 11 Aansprakelijkheid

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het winkelwagensysteem?
Moet ik mij registreren?
Wanneer wordt mijn bestelling definitief?
Wordt de tekst van de overeenkomst opgeslagen?
Hoe krijg ik de Trusted Shops kopersbescherming?

Algemene voorwaarden van Voglsam BV

Versie 1.0, geldig vanaf 1-11-2012

§ 1 Geldigheid en aanbieder

Voglsam Gmbh (hierna: „verkoper“) levert haar diensten, in het bijzonder alle bestellingen die via de online shop van de verkoper (hierna: "fitRABBIT Shop"), per telefoon, per fax of per e-mail worden opgegeven, uitsluitend op basis van de hierna volgende algemene voorwaarden. Van toepassing is steeds de, op het moment van het sluiten van een overeenkomst, geldige versie. Andere voorwaarden zijn niet geldig, tenzij deze schriftelijk overeen zijn gekomen. Voor zover bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen gevolgen voor de verplichtende werking van de overige bepalingen en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten. De ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een geldige bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de zin en het doel.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

§ 2.1 De verkoop van onze producten vindt uitsluitend plaats aan leveradressen in Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Nederland en België en alleen voor privégebruik, in gebruikelijke hoeveelheden voor een huishouden.

§ 2.2 De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod maar vormt een vrijblijvende online catalogus. Door te klikken op de knop „KOPEN“ geeft u een bindende bestelling door van de goederen die zich in de winkelwagen bevinden. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling en betekent nog geen sluiting van een overeenkomst. Wij kunnen uw bestelling door middel van het versturen van een opdrachtbevestiging per e-mail of door de levering van de goederen binnen vijf dagen accepteren.

§ 2.3 Indien onze opdrachtbevestiging schrijf- of drukfouten bevat of indien de prijsstelling door technische fouten verkeerd wordt weergegeven, hebben wij het recht om dit aan te vechten. In dat geval worden reeds gedane betalingen onmiddellijk teruggestort.

§ 2.4 Alle aangeboden levensmiddelen worden vóór de uiterste houdbaarheidsdatum verzonden.

§ 3 Prijzen Alle Prijzen in de fitRABBIT-Shop zijn in Euro en inclusief de verplichte btw. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht.

§ 4 Verzendkosten

§ 4.1 Voor verzending binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 4,90 incl. btw. Vanaf een aankoop ter waarde van € 60,- incl. btw vervallen de verzendkosten.

§ 4.2 Voor verzending binnen België bedragen de verzendkosten € 5,90 incl. btw. Vanaf een aankoop ter waarde van € 60,- incl. btw vervallen de verzendkosten.

§ 5 Leveringsvoorwaarden Indien het bezorgen van de goederen, aan u verwijtbaar en ondanks drie pogingen, niet lukt, kunnen wij de overeenkomst herroepen.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

§ 6.1 De betaling wordt naar keuze verricht door vooruitbetaling, Paypal, creditcard (VISA, MASTERCARD) of door directe overschrijving.

§ 6.2 Bij betaling per creditcard wordt uw kaart gedebiteerd bij het afronden van de bestelling.

§ 6.3 Bij betalingsachterstand wordt er rente ter hoogte van 5% boven de basisrente van de ECB berekend.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud


De goederen blijven tot aan de volledige betaling ons eigendom. Voor de overdracht van het eigendom, is het verpanden, als onderpand geven, verwerken of wijzigen ervan zonder onze toestemming niet toegestaan.

§ 8 Herroepingsrecht De herroepingsclausule, alsmede de de voorschriften voor het uitoefenen van het herroepingsrecht, is op de website van de verkoper te lezen onder het menupunt „Herroepingsclausule“.

§ 8.1 De consument hoeft alleen de directe kosten van de retourzending te betalen.

§ 9 Transportschade

De verkoper is verantwoordelijk voor het transportrisico. Indien de goederen door transport beschadigd bij u aankomen, dient u hierover direct een klacht in te dienen bij postbode die het pakket aflevert. Neem het pakket niet in ontvangst, maar laat het aan ons retour zenden. Neem vervolgens contact met ons op, zodat wij u kosteloos een vervangende levering toe kunnen sturen.

§ 10 Garantie

De verkoper biedt garantie volgens de geldende wettelijke bepalingen.

§ 11 Aansprakelijkheid

§ 11.1 De website van de verkoper dient uitsluitend ter informatie van de aangeboden producten. De website is niet bedoeld ter vervanging van aanbevelingen of behandelingen van een arts of voor het diagnosticeren of behandelen van een aandoening. Indien door onjuist gebruik van de producten bijwerkingen of schade aan de gezondheid ontstaat, stelt de verkoper zich niet aansprakelijk.

§ 11.2 De verkoper kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor typefouten of wijzigingen in de samenstelling van het product.

§ 11.3 Voor indirecte schade of voor gevolgschade door gebreken wordt de aansprakelijkheid in zijn geheel van de hand gewezen.

§ 11.4 Indien de verkoper, door overmacht of door omstandigheden die buiten de invloed van verkoper liggen, wordt gehinderd bij het vervullen van de verplichtingen uit hoofde van een koopovereenkomst, aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid.

§ 11.5 De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de bestelwaarde.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het winkelwagensysteem?
U kunt producten vrijblijvend reserveren door op de knop [toevoegen aan winkelwagen] te klikken. U kunt uw winkelwagen op elk moment bekijken door [winkelwagen] te klikken en u kunt producten eventueel weer uit de winkelwagen verwijderen door op de knop [verwijderen] te klikken. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop [naar de kassa].

Moet ik mij registreren?
Na het selecteren van de producten wordt u gevraagd om uw gegevens in te voeren. De verplichte gegevens zijn met * gemarkeerd. U kunt desgewenst een klantenaccount aanmaken, zodat u bij toekomstige bestellingen na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw adresgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

Wanneer wordt mijn bestelling definitief?
Op de bestelpagina kunt u uw ingevoerde gegevens nogmaals controleren. Door te klikken op de knop [bestellen] sluit u het bestelproces af. Het proces kan op elk moment worden afgebroken door het browserscherm te sluiten. Op de individuele pagina’s krijgt u nadere informatie, bijv. over correctiemogelijkheden.

Wordt de tekst van de overeenkomst opgeslagen?
Wij slaan e tekst van de overeenkomst op. De bestelgegevens en de algemene voorwaarden worden per e-mail naar u toegezonden. Na registratie kunt u ook uw vorige bestellingen bekijken door in te loggen in uw klantenaccount. U kunt hier de algemene voorwaarden inzien, afdrukken en opslaan.

Hoe krijg ik de Trusted Shops kopersbescherming?
Als lid van Trusted Shops bieden wij u als extra service de Trusted Shops kopersbescherming aan. U hoeft zich hiervoor tijdens het bestellen alleen maar te registreren. Deze geld-terug garantie treedt in werking bij het niet leveren, het niet terugbetalen na retourneren en bij misbruik van uw creditcard. Zie http://www.trustedshops.nl/keurmerk/kopersbescherming.html voor meer informatie.