fitrabbit Functional Drinks Onlineshop

Privacy- en gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij slaan uitsluitend niet-identificeerbare inloggegevens op, zoals bijv. de naam van uw internetprovider, de website vanaf waar u ons bezoekt of de naam van het opgeroepen bestand. Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod geanalyseerd en kunnen niet tot uw persoon worden herleid.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u ons deze in het kader van uw bestelling, of bij het aanmaken van een klantenaccount of aanmelding voor onze nieuwsbrief vrijwillig meedeelt. Zonder uw afzonderlijke toestemming gebruiken wij de door u meegedeelde gegevens uitsluitend voor de uitvoering en afronding van uw bestelling. Na de volledige afronding van de overeenkomst en de volledige betaling van de aanschafprijs, worden uw gegevens voor verder gebruik afgeschermd en na afloop van de belasting-en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Het is mogelijk dat wij u in de nieuwsbrief producten of diensten van partnerondernemingen presenteren. Afmelden kan op elk gewenst moment.

Gebruik van cookies

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verscheidene pagina’s gebruik van zogenaamde cookies.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en dat u in afzonderlijke gevallen kunt beslissen of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het geheel wenst uit te schakelen. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

Webanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Echter, in geval van het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres in EU-landen of in andere aan de Europese Economische Ruimte deelnemende landen, door Google vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt uw volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en pas daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om voor de eigenaar van de website verdere diensten uit te voeren die met het gebruik van de website en van het internet te maken hebben. Het in het kader van Google Analytics via uw browser vastgestelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een bepaalde instelling van uw browsersoftware tegengaan; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

U kunt bovendien het versturen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, alsmede het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gebruik van Facebook social plug-ins

Deze website gebruikt zogenaamde social plug-in ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook NV, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") wordt geëxploiteerd. De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of aan de toevoeging "Sociale plug-in van Facebook" of "Facebook social plug-in". Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hoe deze eruit zien, zie: http://developers.facebook.com/plugins.

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke social plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser verstuurd en op de website geïntegreerd.

Door het integreren van de plug-in krijgt Facebook bericht dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account heeft of niet op Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.

Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website meteen aan uw Facebook-account koppelen. Als u de plug-ins gebruikt, bijv. de “Vind ik leuk”-knop aanklikken of commentaar geven, wordt de betreffende informatie eveneens direct aan een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en is zichtbaar voor uw Facebook-vrienden.

Facebook kan deze informatie ten behoeve van reclame, marktonderzoek en een lay-out op maat van de Facebookpagina’s gebruiken. Hiertoe worden door Facebook gebruikers-, interesse- en contactprofielen opgesteld, bijv. om uw bezoek op onze website m.b.t. de op uw Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om andere diensten te verlenen die met het gebruik van Facebook samenhangen.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich, voordat u onze website bezoekt, uitloggen bij Facebook.

Om meer te weten te komen over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en toepassing van de gegevens door Facebook, alsmede over uw overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, wordt u verzocht om het privacybeleid van Facebook te raadplegen: http://www.facebook.com/policy.php.

Op interesse gebaseerde display-advertentie door AdRoll

Als u onze website fitrabbit.com bezoeken, wordt er een cookie op uw computer geplaatst, zodat wij begrijpen welke inhoud voor u interessant is. AdRoll, onze advertentiepartner voor display-advertentie, maakt het ons vervolgens mogelijk om u passende advertenties op andere websites te laten zien, afhankelijk van uw afgelopen interactie met fitrabbit.com. Daarbij wordt door onze partner GEEN persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer geregistreerd. U kunt deze website bezoeken om u voor de op interesse gebaseerde advertentie door AdRoll af te melden.

Beveiliging van gegevens

Uw persoonsgebonden gegevens worden in het bestelproces in versleutelde vorm met een SSL-verbinding via het internet verzonden. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen maar rechtstreeks door onze betalingsdienstverlener XY opgevraagd en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering en doorgeven van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantenaccount is alleen na invoering van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U dient de inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en uw browserscherm af te sluiten als u klaar bent met de communicatie met ons, vooral als u de computer samen met anderen gebruikt.

Overdracht van persoonlijke gegevens

De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend aan onze dienstverleners, zoals bijv. aan de met de levering belaste bezorgdienst, alsmede aan het met de betaling belaste kredietinstelling.

Recht op informatie

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en ook het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Contactpunt voor privacyvragen

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, bij behoefte aan informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, alsmede om eerder gegeven toestemming ongedaan te maken, wordt u verzocht u te wenden tot het in de colofon aangegeven contactadres.