fitrabbit Functional Drinks Onlineshop

Herroepingsclausule

Herroepingsrecht


U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde persoon, niet zijnde de leverancier, de artikelen in ontvangst heeft genomen.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moet u ons,

Voglsam GmbH
Dorfplatz 5
4492 Hofkirchen
OOSTENRIJK
Fax: +43 (0) 7225/7030-3
E-Mail: info@fitrabbit.com

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. via een met de post verstuurde brief, een fax of een e-mail) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen, op de hoogte stellen. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaardformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is.
Om binnen de herroepingstermijn te blijven, is het voldoende om de mededeling dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn te versturen. 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de meerkosten die ontstaan zijn als u voor een andere bezorging dan de door ons aangeboden en goedkoopste standaardbezorging heeft gekozen), zo snel mogelijk en wel binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling dat u wilt herroepen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders overeen is gekomen; in geen geval zullen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen. Wij hebben het recht om de terugbetaling totdat we de artikelen retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de artikelen retour heeft gezonden, al naar gelang wat het eerste plaatsvindt, te weigeren.
U dient de artikelen zo snel mogelijk, en in elk geval binnen veertien dagen nadat u ons over het herroepen van deze overeenkomst op de hoogte heeft gesteld, retour te zenden aan of in te leveren bij het 

retouradres voor klanten uit Nederland en België
Rosiir – To better your Sports
Traasterdijk 1C
7437 RZ Bathmen
Tel: +31 (0) 570 540 500
E-mail: nederland@fitrabbit.com

Om binnen de retourzendingstermijn te blijven, moeten de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen retour worden gezonden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. 
 
Een mogelijke waardevermindering van de artikelen hoeft u alleen te vergoeden als deze waardevermindering te wijten is aan een niet gebruikelijke manier om de aard, de eigenschappen en het gebruik van de artikelen te testen.

U kunt het herroepingsformulier hier downloaden >>